Kainatın Sonsuz Enerjisinden Faydalanın.

Kainat Enerji, Kainat Holding’e bağlı olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyetlerine devam etmekte olup yatırımlarını güneş, rüzgar ve Hybrid Energy Station odaklı olarak artırmaktadır. Gelişen teknoloji ve ülkemizin coğrafi konumundan en verimli şekilde faydalanıp sürdürülebilir enerjiye ulaşabilmek isteyen herkesi bu enerji ile buluşturmaktadır.

Kainat olarak yenilenebilir, çevre dostu, temiz enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yaparak ülkemizin enerji açığının azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanmayı; bunun için farklı çözüm önerileri üretmeyi hedefliyoruz.

İklim değişikliğine karşı yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjinin kullanımının yaygınlaşmaya başlaması gerektiğini farkındayız. Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojileri ülkemize kazandırmaya çalışmamızdaki ana motivasyon kaynaklarımızdan birisi de bu. Bu nedenle güneş ve rüzgar enerjisi üretimi alanında yürüttüğümüz projeleri ön plana koymaktayız.

Uzun vadede insan yaşamını kökünden etkileyecek olan, karşı karşıya olduğumuz en büyük risklerden birisi iklim krizi. Bu krizin gıda krizi, sağlık krizi gibi başka sorunlara da sebebiyet verdiğini farkındayız. İklim krizinin önüne geçmek, verilen zararı minimum düzeye indirmek ve iklim krizine karşı farkındalık yaratmak adına bu alanda yapılan akademik araştırmalar başta olmak üzere tüm projeleri destekliyoruz. Aynı zamanda kamuoyunu bilinçlendirmek için çalışıyoruz.

Yerli ve temiz enerji kaynaklarının üretiminin hem doğa hem de ülkemiz için önemli olduğunu düşünüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma için de bu enerjinin üretim ve dağıtımının sağlanabileceği projeler geliştiriyoruz.

Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak projelerimizi geliştiriyor ve enerji kullanımından kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçmek için alternatifler üretiyoruz.

Konumu itibariyle güneş enerjisi üretimine elverişli olan ülkemizde güneş paneli kullanımı ile enerji üretiminin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde rüzgar enerjisi üretimi için de elverişli bölgelerimizin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle projelerimizi güneş ve rüzgar enerjisi etrafında topluyoruz. HES Cafe gibi, içerisinde şarj istasyonu, cafe ve enerji üretim panellerinin bulunduğu, geleceğin kompleks mekanlarını hayata geçirmek, yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.