14/11/2023

Karbon Ayak İzi

Gündelik yaşam içerisinde yapılan her faaliyette enerji kullanılır. Bedensel enerjinin yanı sıra hayatı idame ettirmek için yenilenebilir veya yenilenemez enerji kaynaklarından faydalanılır. Yenilenebilir yani doğal kaynaklara ulaşım çok daha basit olarak düşünülse de çok uzun yıllardır birincil enerji kaynağı olarak fosil yakıtlar tercih edilmektedir. Ölen canlı organizmaların milyonlarca yıl boyunca çözülmesi sonucunda oluşan fosil yakıtlar, yüksek miktarda hidrokarbon ve karbon içermektedir. Enerji ihtiyacının karşılaşılması amacıyla yakılarak kullanılan bu yakıtlar, oluşması için gereken uzun süreç sebebiyle yenilenemeyen kaynaklar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu yakıtlar, enerji üretiminin büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Fosil yakıtlar; petrol, kömür ve doğal gaz olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. Bu yakıtların kullanımı sonucunda atmosfere, insan sağlığını tehdit eden ve küresel ısınmaya yol açan emisyonlar salınmaktadır.

Dünyada ortaya çıkan emisyonların çevreye verdiği zarar karbon ayak izi sayesinde ölçülebilmektedir. Bir bireyin, bir ülkenin veya bir kuruluşun sürdürdüğü faaliyetler sonucu atmosfere saldığı sera gazlarının karbondioksit cinsinden karşılığı karbon ayak izi olarak adlandırılır. Dünya genelinde insanların yaşamsal etkinlikleri sonrasında salınan sera gazları toplandığında, karbon ayak izi sonucu elde edilir. Bu kavramın ölçümü Karbondioksit (CO2) cinsinden gerçekleştirilir.

Karbon ayak izi doğrudan ve dolaylı olarak iki başlıkta incelenmektedir. Doğrudan (birincil) karbon ayak izi, gündelik ihtiyaçlar esnasında yanan fosil yakıtlar sonucu ortaya çıkan değerdir örnek olarak ulaşım araçlarının kullanımı gösterilebilir. Dolaylı (ikincil) karbon ayak izi ise plastik başta olmak üzere kullanılan ürünlerin üretiminden geri dönüşümüne kadar olan süreçteki endüstriyel faaliyetler sonucu ortaya çıkar. Son yıllarda yenilenemeyen enerji kaynaklarının zamanla tükenmesi ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda insanların bilinçlenmesiyle karbon ayak izi seviyesinin minimalize edilmesi amaçlanmaktadır. Dünya genelinde birçok kuruluş karbon ayak izini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu bilinç sadece kuruluşlarda değil günlük hayata da yerleşmeye başladı. Karbon ayak izi azaltmak için yapılan çalışmaların başında enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek gelir. Yenilenebilir enerji, güneş rüzgar gibi doğada halihazırda bulunan kaynakları kullanarak enerji üretme işlemidir. Burada asıl amaç enerjinin sürdürülebilirliğidir.

Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılması hem doğal mirasın gelecek nesillere aktarılması hem de ekonomik olarak kişiye birçok avantaj sağlamaktadır. Kainat Holding olarak şirket misyonumuz kainatın bize sağladığı olanaklardan faydalanarak bu konuda örnek firma haline gelmektir. Türkiye’de faaliyet göstermekte olan Enerji Tarlası adını verdiğimiz arazilerimizde güneş panelleriyle elektrik üretiyor ve bunu yalnız başımıza yapmaktansa halkımızın da elini taşın altına koymasını sağlıyoruz. Şirket genelinde personelimize verdiğimiz öncelikli eğitim nasıl enerji tasarrufu yapabiliriz, karbon ayak izinin azaltılmasına nasıl katkı sağlayabiliriz başlıklı oluyor. Kaynaklarımızın israf edilmemesi, kullanılmayan ışıkların söndürülmesi, prizde sürekli takılı cihaz bırakılmaması, şirket atıklarımızın materyallerine göre ayrıştırılıp geri dönüştürülmesi, şirket ulaşımında kullanılan araçların elektrikli araç olmasına özen gösteriyoruz.

Paylaş: